1. Evangelia S. Papadopoulou, Eleftheria Bachtsevani, Eleni Lampronikou, Eleni Adamou, Afroditi Katsaouni, Sotirios Vasileiadis, Cécile Thion,Urania Menkissoglu-Spiroudi, Graeme W. Nicol and Dimitrios G. Karpouzas (2020). Comparison of Novel and Established Nitrification Inhibitors Relevant to Agriculture on Soil Ammonia- and Nitrite-Oxidizing Isolates. Frontiers in Microbiology https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.581283.